Onze gegevens

Vet, Dijkman & Partners
Sneeuwbalstraat 66
1032 HB Amsterdam

Telefoon 020-6889978
Fax 020-4881972

E-mail info@nevedy.com

Beheer

 

Nieuw aanbod bedrijfsruimtes in Zaanstad.  (klik op de tekst)

VD&P ontwikkelt en beheert voor derden bedrijvencentra. Ook houdt VD&P zich bezig met het bijscholen en trainen van bestaande of toekomstige beheerders, waardoor zij beter in staat zijn hun functie te vervullen.

Bij het effectief beheren van grotere objecten met meerdere huurders (bedrijvencentra) wordt van de beheerder een deskundigheid op een groot aantal terreinen gevraagd:

• Juridische deskundigheid, vooral wat betreft contract- en huurrecht.
• Gerichtheid op de ontwikkeling en instandhouding van synergie tussen
  huurders onderling, zowel door een gericht werving- en selectiebeleid als
  door het stimuleren van de onderlinge communicatie.
• Bouwkundig inzicht, als basis voor planmatig onderhoud en bouwkundige
  aanpassingen, al dan niet op verzoek van huurders.
• Economisch inzicht, om de ontwikkeling van het vereiste rendement te
  overzien en te bevorderen en eventueel de eigenaars te adviseren.
• Contactuele vaardigheden, zowel bij de werving en selectie van huurders,
  als bij het relatiebeheer met die huurders.

Naast de genoemde vaardigheden dient een beheerder te beschikken over aangepaste programmatuur om zaken als huuraanpassing, debiteuren-
bewaking, service- en energiekosten en onderhoud op een planmatige en gestructureerde wijze doelmatig vorm te geven.

De professionals van VD&P hebben jarenlange ervaring op het gebied van projectontwikkeling en bedrijfshuisvesting. Graag delen wij met u onze kennis.

(zie ook: www.tfijnhout.nl)